SQL Exception

Error Details

File
Error  Index #: 0
Source: .Net SqlClient Data Provider
Class: 16
Number: 515
Procedure: AddEventLog
Message: System.Data.SqlClient.SqlException: No se puede insertar el valor NULL en la columna 'LogEventID', tabla 'HLC_web.dbo.EventLog'. La columna no admite valores NULL. Error de INSERT. Se terminó la instrucción. at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection) at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection) at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj) at System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, DbAsyncResult result) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(DbAsyncResult result, String methodName, Boolean sendToPipe) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery() at Microsoft.ApplicationBlocks.Data.SqlHelper.ExecuteNonQuery(SqlConnection connection, CommandType commandType, String commandText, SqlParameter[] commandParameters) at Microsoft.ApplicationBlocks.Data.SqlHelper.ExecuteNonQuery(String connectionString, CommandType commandType, String commandText, SqlParameter[] commandParameters) at Microsoft.ApplicationBlocks.Data.SqlHelper.ExecuteNonQuery(String connectionString, String spName, Object[] parameterValues) at DotNetNuke.Services.Log.EventLog.DBLoggingProvider.Data.SqlDataProvider.AddLog(String LogGUID, String LogTypeKey, Int32 LogUserID, String LogUserName, Int32 LogPortalID, String LogPortalName, DateTime LogCreateDate, String LogServerName, String LogProperties, Int32 LogConfigID) at DotNetNuke.Services.Log.EventLog.DBLoggingProvider.DBLoggingProvider.WriteLog(LogQueueItem objLogQueueItem)
Index #: 1
Source: .Net SqlClient Data Provider
Class: 0
Number: 3621
Procedure: AddEventLog
Message: System.Data.SqlClient.SqlException: No se puede insertar el valor NULL en la columna 'LogEventID', tabla 'HLC_web.dbo.EventLog'. La columna no admite valores NULL. Error de INSERT. Se terminó la instrucción. at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection) at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection) at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj) at System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, DbAsyncResult result) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(DbAsyncResult result, String methodName, Boolean sendToPipe) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery() at Microsoft.ApplicationBlocks.Data.SqlHelper.ExecuteNonQuery(SqlConnection connection, CommandType commandType, String commandText, SqlParameter[] commandParameters) at Microsoft.ApplicationBlocks.Data.SqlHelper.ExecuteNonQuery(String connectionString, CommandType commandType, String commandText, SqlParameter[] commandParameters) at Microsoft.ApplicationBlocks.Data.SqlHelper.ExecuteNonQuery(String connectionString, String spName, Object[] parameterValues) at DotNetNuke.Services.Log.EventLog.DBLoggingProvider.Data.SqlDataProvider.AddLog(String LogGUID, String LogTypeKey, Int32 LogUserID, String LogUserName, Int32 LogPortalID, String LogPortalName, DateTime LogCreateDate, String LogServerName, String LogProperties, Int32 LogConfigID) at DotNetNuke.Services.Log.EventLog.DBLoggingProvider.DBLoggingProvider.WriteLog(LogQueueItem objLogQueueItem)